Wybory przedmiotów fakultatywnych studiów licencjackich
2017-09-13 21:00:00

Zgodnie z obowiązującym planem studiów studenci 3 roku studiów licencjackich obu powinni wybrać dwa przedmioty fakultatywne 60-godzinne, kończące się egzaminem i dwa przedmioty 30-godzinne, na zaliczenie, po jednym na semestr. Studenci specjalności ogólnej nie mają przypisanych wykładów specjalnościowych, zamiast tego muszą wybrać więcej wykładów fakultatywnych 60-godzinnych: dwa w semestrze zimowym i trzy w semestrze letnim.

Wybory fakultetów na semestr zimowy zostaną przeprowadzone poprzez panel studenta w terminie 28.09 godz. 12:00 do 29.09 godz. 12:00. Wybory fakultetów na semestr letni odbędą się w styczniu 2018 r.

Limity na przedmioty są ograniczone, obowiązuje zasada pierwszeństwa. Z kolei zbyt mała liczba chętnych na wykład może spowodować, że nie będzie on wcale uruchomiony, a zapisani studenci będą musieli dokonać ponownego wyboru. Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski at inf.ug.edu.pl.


Studenci 5 semestru studiów specjalności "aplikacje internetowe i bazy danych" oraz "tester programista" powinni wybrać

Studenci 5 semestru studiów specjalności ogólnej powinni wybrać

Wszystkie przedmioty 60-godzinne mają 30 godzin wykładów plus 30 godz. laboratoriów i kończą się egzaminem. Przedmioty 30-godzinne mają 15 godz. wykładów plus 15 godz. laboratoriów, kończą się zaliczeniem (bez wystawiania oceny, ale same laboratoria są na ocenę wchodzącą do średniej studiów).

Przedmioty do wyboru 60-godzinne (z egzaminem)

nazwa przedmiotu

prowadzący

Technologie .NET

dr Tomasz Borzyszkowski

Wstęp do programowania deklaratywnego

dr hab. Christoph Schwartzweller, prof. nadzw.

Dodatkowo dla studentów specjalności ogólnej jako fakultet dostępne są przedmioty specjalnościowe 60-godzinne (z egzaminem)

nazwa przedmiotu

prowadzący

Technologie Java Enterprise

dr Jakub Neumann

Testowanie aplikacji Ruby

dr Włodzimierz Bzyl

Przedmioty do wyboru 30-godzinne (na zaliczenie)

nazwa przedmiotu

prowadzący

Podstawy kryptografii

dr Andrzej Borzyszkowski

Technologie utrwalania dla jęz. Java

dr Jakub Neumann


Uwaga 2: W pierwszych 2 tygodniach roku akademickiego będzie można dokonać ew. korekty wyboru wynikającej np. z niemożności dopasowania planu zajęć.


W semestrze letnim przewidujemy następujące przedmioty do wyboru (zapisy w styczniu 2018)


Przedmioty 60-godzinne (z egzaminem)

nazwa przedmiotu

prowadzący

Architektura serwisów internetowych

dr Włodzimierz Bzyl

Programowanie współbieżne

dr inż. Jerzy Skurczyński


Przedmioty 30-godzinne (na zaliczenie)

nazwa przedmiotu

prowadzący

Aplikacje uniwersalne

dr Tomasz Borzyszkowski

Szeregowanie zadań

dr Hanna Furmańczyk

A.Borzyszkowski